Další odmítnutí zdravotní pojišťovny

18.02.2018

Již od podzimu 2016 jsem opakovaně nabízel zdravotním pojišťovnám péči o jejich pacienty v této ortopedické ambulanci. Stálo mě to spoustu času, administrativy, nervů a samozřejmě i peněz. Ale již potřetí zdravotní pojišťovny tuto nabídku odmítly s tím , že mají nasmlouváno dostatek ortopedů pro péči o své klienty/pacienty a že nemají zájem o to ,aby se jejich pacienti u nás léčili.

Tudíž i nadále péči a práci lékaře a zdravotní sestřičky v této ambulanci musí platit pacienti. A protože již dále nemohu provoz této ambulance dotovat z peněz ,které svou prací vydělám jinde jsem nucen upravit ceny za péči. V sekci ceník je tedy vyvěšen i nový ,platný od 1.3.2018.

Omlouvám se ale buď toto nebo budu muset provoz ambulance ukončit.

Příslušná rozhodnutí komisí a zdravotních pojišťoven jsou  vyvěšena v čekárně.