CENÍK  platný od 1.3.2019


Z důvodu platných právních předpisů- zákona 526/1990 Sb. , vyhlášky 450/2009 Sb. a cenového předpisu MZ ČR 1/2018/DZP je povinen poskytovatel zdravotních služeb fungující mimo systém veřejného zdravotního pojištění ceny svých služeb odvíjet od cenové kalkulace zpracované k tomu oprávněným poskytovatelem.

Cena vyšetření a ošetření se odvíjí od časové náročnosti a délky.

Převaz,aplikace injekce,prostá extrakce stehů                                      5 minut                    500 Kč 

Vyšetření a ošetření,s event. punkcí a/nebo obstřikem                       10 minut                    1000 Kč

                                                                                                                 15 minut                    1500 Kč

Konzultace,rozsáhlé vyšetření

(např.více kloubů,více punkcí a/nebo obstřiků)                                    20 minut                  2000 Kč


Cena dalších možných výkonů se odvíjí adekvátně dle časové náročnosti a délky vyšetření a ošetření.

Platit lze hotově nebo platebními kartami